WiR SIĘ ROZWIJA!

Dzięki stowarzyszeniu BORIS i Pozarządowej Agencji Ewaluacji i Rozwoju nasza organizacja od czerwca objęta jest programem samoewaluacji. Dzięki temu, przy wsparciu Katarzyny Sekutowicz, możemy przejść proces nabywania samoświadomości dotyczącej struktury organizacyjnej, celów, strategii, działań. Proces ten ma służyć rozwojowi organizacji, dokonywania świadomych i trafnych wyborów.
By lepiej zrozumieć proces samooceny i audytu wewnętrznego pracowaliśmy przy pomocy specjalnie do tego celu opracowanego Narzędzia Zarządzania Rozwojem Organizacji. Pozwoliło to na pogłębioną refleksję na temat tego, jak organizacja działa w 5 obszarach: zarządzanie strategiczne, zarządzanie zespołem, zarządzanie relacjami z otoczeniem, zarządzanie operacyjne, zarządzanie finansami i pozyskiwanie środków.
Dzięki analizie ankiet mogliśmy możliwie kompleksowo ocenić, w jaki sposób działa i jak funkcjonuje WiR. Na tej podstawie wypracowaliśmy wspólnie Ramowy plan rozwoju organizacji, gdzie wskazaliśmy nasze mocne i słabsze strony. Kolejnym krokiem było wypracowanie Celów rozwojowych Stowarzyszenia Wiedza i Rozwój na okres wrzesień 2013-grudzień 2014.
Podczas sierpniowego spotkania integracyjno-rozwojowego na Suwalszczyźnie zastanawialiśmy się, co wyróżnia nasze stowarzyszenie, jakim dysponujemy potencjałem i do jakich grup docelowych chcemy skierować naszą ofertę warsztatową. Zastanawialiśmy się nad misją i wizją naszej organizacji oraz jaki wizerunek WiRu chcielibyśmy promować.
Rozmowy były bardzo konstruktywne i wnoszące, dzięki czemu naszym pracom towarzyszyło poczucie sensu i celu. Okoliczna przyroda dostarczała nam również dużo dobrej energii i pozytywnej inspiracji. Efektem tego spotkania było wypracowanie nowego nurtu, którym będzie podążać stowarzyszenie. Ustalenie priorytetów pozwoliło nam na stworzenie zarysów planu pracy stowarzyszenia.
Wyjazd na Suwalszczyznę był niezwykle udany ze względu na stronę merytoryczną jak również integracyjną – bawiliśmy się świetnie w pięknych okolicznościach przyrody, zażywaliśmy kąpieli słonecznych i wodnych, spacerowaliśmy pięknymi bulwarami Augustowa, jedliśmy i piliśmy doskonałe produkty regionalne.
Co w przyszłości? Czeka nas spotkanie dotyczące badania rynku w oparciu o narzędzie przygotowane przez stowarzyszenie BORIS. No i oczywiście wdrażanie przyjętego planu rozwoju WiRu. Myśląc o przyszłości naszego stowarzyszenia jesteśmy pełni (a właściwie pełne :-)) optymizmu. Jesteśmy świadome naszego potencjału, mamy poczucie sprawstwa i energię do pracy.
Ania, Bożenka, Lidka, Magda
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz

Kierunek – profesjonalny sektor, czyli WiR na IX Mazowieckim Forum Inicjatyw Pozarządowych

W piątek, 9 listopada odbyło się IX Forum Inicjatyw Pozarządowych. Myślą przewodnią tegorocznego Forum była profesjonalizacja organizacji pozarządowych.
Konferencja, której organizatorami były Federacja Organizacji Służebnych MAZOWIA i Stowarzyszenie BORIS, przebiegała w trzech blokach tematycznych: standaryzacja, partnerstwo i nowe technologie.
Dla WiR-u, a przynajmniej dla nas jako uczestniczek, szczególnie ważna była sesja dotycząca standaryzacji zarządzania organizacją pozarządową. Niezwykle interesujące wystąpienia ekspertów, Grzegorza Idziaka oraz Teresy Zagrodzkiej, dały nam do myślenia i zainspirowały do pracy nad standaryzacją naszego Stowarzyszenia. Przedstawili oni kluczowe wyzwania w procesach zarządzania organizacjami pozarządowymi i jej finansami, jak również sposoby ich eliminacji ujęte w odpowiednie standardy, które są gwarancją przejrzystości i bezpieczeństwa finansowego w NGO.
W procesie zarządzania organizacją wyróżnione zostały 4 główne obszary standaryzacji:
  • Planowanie działań w organizacji (analiza potrzeb, misja, strategia i plany działania, ewaluacja)
  • Struktura zarządzania w organizacji (w aspekcie prawnym, organizacyjnym, kontroli i nadzoru)
  • Wewnętrzne zasady i reguły angażowania ludzi do współpracy (elementy zarządzania/budowania zespołu, aspekty prawne, włączanie do współpracy)
  • Komunikacja w organizacji (komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna).
Najważniejsze standardy w obszarze zarządzania finansami:
  • Odpowiedzialność prawna i statutowa organów (organ zarządzający i nadzorujący, odpowiedzialność i podział obowiązków, zgodność działań ze statutem)
  • Współpraca zarządu z księgowością (właściwa kontrola dokumentów finansowych, podstawowe zasady, wzajemne oczekiwania, elementy rachunkowości, obieg dokumentów)
  • Planowanie i kontrolowanie finansów (planowanie i monitoring finansów)
  • Obowiązki sprawozdawczo-finansowe (sprawozdawczość zewnętrzna i wewnętrzna).
Zatem wszystko, co dotyczy nie tylko zarządu i komisji rewizyjnej, ale całego Stowarzyszenia WiR. 🙂
Dopełnieniem całości była część warsztatowa czyli gra planszowa autorstwa Filipa Miłuńskiego, podczas której nadarzyła się okazja do przećwiczenia w praktyce zdobytej wiedzy. Gra Skuteczne i profesjonalne NGO – standardy zarządzania organizacją w praktyce to próba przeniesienia na planszę realiów funkcjonowania organizacji pozarządowej. Gracze wcielają się w jej pracowników i starają się zapanować nad organizacyjnym chaosem panującym w fikcyjnej fundacji. Aby być w stanie tego dokonać muszą zainwestować swój czas w rozwój standardów pracy, dzięki którym usprawnią procesy i przyśpieszą działanie organizacji.
Wszystkich członków i członkinie zainteresowane tematyką zachęcamy do bliższego zapoznania się z informacjami o standardach na stronie projektu Skuteczne i profesjonalne NGO.
Przyjemnej lektury,
Lidka i Magda
Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz

Trenerzy WiR opracowali warsztaty dla Domu Spotkań z Historią

dsh_0 W ramach Szkoły Tolerancji Domu Spotkań z Historią Trenerzy Stowarzyszenia „WiR”, opracowali warsztaty pod tytułem „My, wir, we, nostros, noi… razem w Polsce ? przez historię do współczesności”

Celem projektu jest zapobieganie powielaniu stereotypów i uprzedzeń oraz promowanie postawy szacunku dla odmienności drugiego człowieka bez względu na jego przynależność etniczną, narodową i religijną. Zrozumienie konsekwencji tych postaw jest niezbędne do poznawania historii XX wieku i jej mechanizmów.

Pytania oraz zgłoszenia grup (do 20 osób) prosimy kierować na adres a.ziarkowska@dsh.waw.pl lub edu@dsh.waw.pl, a także telefonicznie (22) 255 05 25

Prosimy o wcześniejszą rezerwację terminu.

Warsztaty są bezpłatne.

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz

„WiR” rozpoczął realizacje projektu „Mamy – w stronę równowagi”.

logo_wspieramy_mamy_Projekt edukacyjny „Mamy- w stronę równowagi” skierowany jest do Mam dzieci uczęszczających do Zespołu Placówek Edukacyjnych w Olsztynie i zakłada pracę nad szeroko pojętą równowagą i harmonią w życiu Mam wychowujących co najmniej jedno dziecko z niepełnosprawnością. Propozycja jest odpowiedzią na potrzeby tej grupy i powstała w wyniku diagnozy sytuacji Mam w Olsztynie przeprowadzonej przez Stowarzyszenie „WiR”.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz

Kim jesteśmy?

wir_07Jesteśmy grupą trenerek i trenerów pełnych pasji i zaangażowania. Są wśród nas osoby ze środowiska oświaty, biznesu, kultury. Jesteśmy różni, mamy różne doświadczenia, przeszliśmy różną drogę, ale mamy w sobie radość życia, energię i kreatywność. wir_11Potrafimy znaleźć czas na edukację swoją i innych. Do problemów podchodzimy jak do zadań do rozwiązania, do psychoedukacji – jak do przygody, która pozwala rozwijać skrzydła. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz

Ścieżki profilaktyczne – Rodzice-Nauczyciele-Uczniowie

Brak spójnego, jednolitego programu profilaktycznego włączającego rodziców, nauczycieli i uczniów, jak również przekonanie o istocie zmiany w ujęciu systemowym stały się bodźcem do stworzenia niniejszego programu skierowanego jednocześnie do trzech grup odbiorców. Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii Aktualności, Uncategorized | Dodaj komentarz